ΕλληνικάItalian (IT)GermanDE-CH-ATEnglish (UK)Russian

фрукты

  • мандарин
  • дыни
  • оранжевый
  • арбуз
  • лимон
mantarini                             наличие
янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. дек.                          разнообразие    
included included included included x x x x x included included included                              Climentini         
 
 
 
melon1                               наличие
янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. дек.              разнообразие    
x x x x x included included included x x x x                     Galli
 
 
 
portokali                             наличие
янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. дек.                          разнообразие    
included included included included x x x x x included included included                Merlin , New Hol, Navalina    
 
 
 
                          наличие
янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. дек.                          разнообразие    
x x x x included included included included included x x x Grisbi ,Obla ,Florida ,Samantha , Crimson tide
 
lemon                             наличие
янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. дек.                          разнообразие    
included included included included included x x x x included included included