ΕλληνικάItalian (IT)GermanDE-CH-ATEnglish (UK)Russian

Fruits

  • Watermelon
  • Mandarin
  • Melons
  • Orange
  • Lemon
                          Vailability
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.                               Varieties    
x x x x included included included included included x x x Grisbi ,Obla ,Florida ,Samantha , Crimson tide
 
   
 
mantarini                             Vailability
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.                               Varieties     
included included included included x x x x x included included included                              Climentini         
 
 
 
melon1                               Vailability
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.                         Varieties    
x x x x x included included included x x x x                            Galli
 
 
 
portokali                             Vailability
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.                               Varieties    
included included included included x x x x x included included included                Merlin , New Hol, Navalina    
 
 
 
lemon                             Vailability
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.                               Varieties     
included included included included included x x x x included included included